Szanowni Państwo! 
Prosimy o zapoznanie się z poniższą informacją dotyczącą przetwarzania danych osobowych. 
Zgodnie z art. 13 Ogólnego rozporządzenia o ochronie danych (Dz. Urz. UE.L 2016 Nr 119, str. 1) informujemy, iż: 
1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest BS DEWELOPER Sp. z o.o. Świlcza 474, 36-072 Świlcza, nr tel. 17 307 0 308, adres email: biuro@bsdeweloper.pl 
2. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą na podstawie art. 6 ust.1 pkt b) ww. Rozporządzenia w celu realizacji zakupu mieszkania oraz w celach marketingowych i nie będą udostępniane innym podmiotom. 
3. Niniejsze dane będą przetwarzane przez okres 15 lat. 
4. Posiada Pani/Pan prawo do żądania od administratora dostępu do swoich danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania oraz prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania i prawo do przenoszenia danych. 
5. Posiada Pani/Pan prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego. 
6. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, lecz konieczne do celu do którego zostało zebrane. 
7. Pani/Pana dane nie będą poddawane profilowaniu.

BS Deweloper Sp. z o.o.
Świlcza 474
36-072 Świlcza
NIP: 5170370916

SALON SPRZEDAŻY

© 2018 BS DEWELOPER. Wszelkie prawa zastrzeżone